Guió de presentacions ‘el País informat’


Dubtes a les presentacions de la campanya ‘el País informat’ a la comarca de La Selva
 

[gview file="http://selva.assemblea.cat/wp-content/uploads/2016/10/guio_pais_informat.pdf"]